Mirosława Bobrowska

Year:
1990

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Wielkopolskie, Poznań

Urodziła się w 1932 r. w Ostrówku koło Pułtuska w rodzinie nauczycielskiej. Po wojnie zamieszkała w Poznaniu, tu zdała maturę i ukończyła studia ekonomiczne ze specjalizacją pedagogiczną. Interesowała się folklorem tanecznym, w okresie studiów ukończyła Studium Folklorystyczne o specjalizacji tańca ludowego, kurs reżyserski i wyższy kurs teatralno-pedagogiczny dla nauczycieli. W 1952 r. rozpoczęła pracę nauczycielki i równocześnie prowadziła zespół folklorystyczny w Technikum Odzieżowym w Poznaniu. Od 1954 r. była instruktorką w Ośrodku Metodycznym przy Kuratorium Oświaty, a następnie wizytatorką do chwili przejścia na emeryturę w 1983 roku. Jest propagatorką wartości folkloru oraz autorką artystycznych programów, scenariuszy imprez, inscenizacji, choreografem i reżyserem zarówno zespołów, których była kierowniczką lub instruktorką. Tworzyła też wielkie spektakle z udziałem licznych zespołów szkolnych Poznania i województwa poznańskiego oraz koncerty w Warszawie (na Kongresie Pedagogicznym - 1974), na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej W Kielcach w latach 1974-1980.

Równolegle z pracą w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej Mirosława Bobrowska poświęciła wiele czasu wielkopolskim zespołom folklorystycznym. Konsultowała ich repertuar, zwłaszcza układy choreograficzne, opracowania sceniczne w trakcie przygotowań do ważnych prezentacji. Przygotowywała zespoły ,,Tośtoki” z Pięczkowa k/Środy (1969) i „Biskupianie” (1970) na Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny w Płocku. Ten ostatni zespół również na festiwal w Czechosłowacji w 1972 roku, gdzie zdobył pierwszą nagrodę. Od 1954 roku prowadzi badania nad folklorem tanecznym Wielkopolski. Jako ekspert jest zapraszana do jury przeglądów i festiwali folklorystycznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych, bierze udział jako referent w seminariach w kraju i za granicą, których tematem jest stan i potrzeby ruchu artystycznego opartego na tradycjach folklorystycznych. Mirosława Bobrowska opracowała programy i wykładała na kursach kwalifikacyjnych dla instruktorów tańców ludowych i narodowych. Jest wychowawczynią kilku pokoleń instruktorów. Jest też członkiem Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym oraz zarządzie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

 

Aleksander Błachowski