Zespół Pieśni i Tańca im. "Klimka Bachledy" z Zakopanego i jego kierownik Józef Pitoń

Year:
1976

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Małopolskie, Podhale, Zakopane

Zespół powstał w 1952 r. przy Zakopiańskiej Spółdzielni Cepeliowskiej, ale po pięciu latach istnienia przeszedł pod patronat Oddziału Zakopiańskiego Związku Podhalan, organizacji społeczno-kulturalnej o programie regionalistycznym. Od początku zespół nosi imię Klimka Bachledy (1849-1910), znanego przewodnika tatrzańskiego, współzałożyciela Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, cieśli, gawędziarza, autora wielu gadek i opowieści góralskich, muzyka i tancerza. Zespół często korzysta z artystycznego dorobku swego imiennika. Kierownikiem zespołu została Anna Trzebunia, niegdyś zawodniczka sportowa, narciarka startująca w biegach płaskich, ale także znana tancerka zespołów folklorystycznych i twórczyni ludowa haftująca gorsety góralskie. Kierownictwo przejął Józef Pitoń a kierownictwo muzyczne Adam Doleżuchowicz.

Zespół składa się z 50-60 osób w wieku od 16 do 60 lat. Najliczniejszą grupę tworzy młodzież 20-24-letnia ucząca się i pracująca w Zakopanem. Miejscem spotkań zespołu jest Miejski Dom Kultury i Świetlica Związku Podhalan ,,Swarnia”. Przy zespole działa też kapela złożona ze skrzypiec, basów, fujarek, trombit, kóz. W programie znajdują się pieśni, melodie, tańce oraz widowiska obrzędowe ze Skalnego Podhala. Często programy zespołu urozmaicone są gadkami w wykonaniu m.in. Józefa Pitonia, gawędziarza a także autora niektórych z nich.

Poza Podhalem zespół występował niemal we wszystkich większych miastach w Polsce uświetniając swymi występami uroczystości państwowe, święta i festyny ludowe i różnego rodzaju imprezy kulturalno-folklorystyczne. Wielokrotnie uczestniczył w najbardziej znaczących Festiwalach Folklorystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Był stałym uczestnikiem ,,Tatrzańskiej Jesieni”, ,,Sabałowych Bajań”, Festiwali Folklorystycznych Ziem Górskich i Górali Polskich. W latach 1969 i 1973 na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zdobył „Złote Ciupagi”, w Bukowinie Tatrzańskiej I nagrodę za tańce zbójnickie i trzecią nagrodę za kolędy i pastorałki. Zespół występował we Francji, Belgii, Hiszpanii, Austrii, Bułgarii, w Grecji, w ZSRR, na Węgrzech, w Niemczech, w Jugosławii a także w USA i w Kanadzie. Za granicą dawał koncerty lub uczestniczył w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych zdobywając nań liczne nagrody. W uznaniu zasług, Zespół im. Klimka Bachledy wyróżniony został Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Odznaką Zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.

Od 1997 r. Zespół występował sporadycznie, zmalała także liczba jego członków. Podczas jubileuszu 60-lecia istnienia Zespołu, cały jego dorobek materialny (stroje, instrumenty muzyczne, scenariusze widowisk, dyplomy) został oficjalnie przekazany Zespołowi "Młode Klimki", który jest kontynuatorem jego twórczości i prezentacji artystycznych.

 /red. A.Z.-W./Marian Pokropek/